×
Home About Services Quality Contact

ชื่อบริษัท :   บริษัท ไทยเมกิ จำกัด ก่อตั้ง พุทธศักราช 2535

ที่ตั้งสำนักงานและโรงงาน :  113 ซอย บางกระดี่8 เเขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

ประธานบริษัท :  คุณ วีรพล จรรโลงศิริชัย

ชื่อบริษัท :   บริษัท ไทยเมกิ(2012) จำกัด

ที่ตั้งสำนักงานและโรงงาน : 700/676 หมู่ 7 อมตะนครนิคมอุตสาหกรรม ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

2535 : บริษัทเริ่มก่อตั้งในนาม "ห้างหุ้นส่วนไทยเมกิจำกัด"

2538 : บริษัทเริ่มดำเนินกิจการและมีการเริ่มเปิดรับออร์เดอร์อย่างเป็นทางการ เปิดบริการชุบเคลือบผิวโลหะ ชุบซิ้งค์ ชุบนิเกิ้ล ชุบโคเมี่ยม

2540 : ติดตั้งไลน์การผลิตชุบซิ้งค์ (Auto Line)

2542 : เปิดรับชุบ Electroless Nickel (EL-Ni) สำหรับชิ้นส่วนเครื่องปริ้นเตอร์ประเภทงาน Shaft

2543: ติดตั้งไลน์การผลิต Electroless Nickel (EL-Ni)

2545 : ปรับปรุงพื้นที่โรงงานใหม่และเพิ่มในส่วนของออฟฟิตรูปแบบใหม่

2547 : เพิ่มไลน์การผลิต Electroless Nickel (EL-Ni) (Auto Line)

2548 : ติดตั้งไลน์การผลิต นิเกิล , ดีบุก (Semi Auto line) และ ได้รับการรับรองมาตรฐาน            ISO14001(2004)

2549 : ได้รับออร์เดอร์งานชุบ Electroless Nickel (EL-Ni) ในส่วนของ ฮาร์ดดิสไดรซ์ ทั้งหมดของ
            ยี่ห้อโตชิบากรุ๊ป ติดตั้งห้องคลีนรูมเพื่อใช้ตรวจสอบชิ้นงานและแพ็คกิ้งชิ้นงาน

2550 : เปิดบริการรับชุบ BLACK NICKEL(BNi) และ BLACK OXIDATION (BO) สำหรับชิ้นส่วน

2551 : ติดตั้งไลน์การผลิตชุบเงิน และ บริษัทได้เปลี่ยนชื่อ เป็น บริษัท ไทยเมกิ จำกัด

2552 : เปิดบริการรับชุบทอง (Au)

ระบบคุณภาพ
picture

ISO 9001 : 2015 Certified

picture

ISO 14001 : 2015 Certified