×
Home About Services Quality Contact

     ชุบเงิน ( Ag )
 

 การชุบเงินมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการกัดกร่อน และเพื่อความสวยงามของผิวโลหะ ซึ้งเงินมึคุณสมบัติเด่นคือ ไม่รวมกับออกซิเจน แต่ไวในการทำปฏิกิริยากับสารประกอบซัลไฟด์ และนำไฟฟ้าได้ดี มีทั้งแบบชุบเงินเงา และชุบเงินด้าน

 

ผลิตภัณฑ์ ชุบเงิน ( Ag )

ผลิตภัณฑ์ ชุบเงิน ( Ag )

ไลน์การ ชุบเงิน ( Ag )