×
Home About Services Quality Contact

     ชุบทอง ( Au )
 

 เป็นการชุบทองแบบ Hard Gold ( Au 99.7 % ) คุณสมบัติ ทนต่อการกัดกร่อนได้ดี มีความต้านทานออกซิเจน เป็นสื่อนำไฟฟ้าที่ดี สามารถบัดกรีได้ง่าย ทั้งยังสะท้อนแสง ในช่วงรังสีอินฟาเรดได้ นิยมใช้ในอุตสาหกรรมประเภทอิเล็กทรอนิค โดยทางเราสามารถชุบได้เฉพาะจุด หรือชุบชิ้นงานทั้งตัว ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์และความต้องการของลูกค้า

 

ผลิตภัณฑ์ ของงานชุบทอง

ผลิตภัณฑ์ ของงานชุบทอง

ไลน์การ ชุบทอง