×
Home About Services Quality Contact

     ต้มดำ ( BLACK OXIDE )
 

  เป็นการทำให้ผิวโลหะเปลี่ยนเป็น ออกไซด์ของโลหะ ฟิล์มสีดำเกาะติดบนผิวโลหะ การชุบแบล็คออกไซด์เป็นการชุบเพื่อ ความสวยงามเป็นการสร้างมูลค่าให้กับชิ้นงาน ป้องกันการกัดกร่อน

 

ผลิตภัณฑ์ ของงานต้มดำ ( BLACK OXIDE )

ผลิตภัณฑ์ ของงานต้มดำ ( BLACK OXIDE )

ผลิตภัณฑ์ ของงานต้มดำ ( BLACK OXIDE )