×
Home About Services Quality Contact

     ชุบนิเกิ้ลโบรอน ( Ni-B )
 

 ชุบนิเกิ้ลโบรอน ( Ni-B ) เป็นการชุบนิเกิ้ลที่เกิดปฏิกิริยาทางเคมี โดยไม่ได้ใช้กระแสไฟฟ้า ที่มีตัวเร่งปฏิกิริยาให้เกิดชั้นฟิมของโลหะ ผสมนิเกิ้ลโบรอนบนผิวชิ้นงานโลหะหรือพลาสติก ซึ้งจะช่วยในการเชื้อมบัดกรี การนำไฟฟ้าที่สูงขึ้น รวมถึง การเพิ่มความแข็งของชิ้นงานที่ดี

 

ผลิตภัณฑ์ ของงานชุบนิเกิ้ลโบรอน ( Ni-B )

ผลิตภัณฑ์ ของงานชุบนิเกิ้ลโบรอน ( Ni-B )

ไลน์การ ชุบนิเกิ้ลโบรอน ( Ni-B )