×
Home About Services Quality Contact

     การวิเคราะห์ระบบงานคุณภาพ
 

     Micro Pioneer XRF รุ่นใหม่ สามารถวัดความหนาของการชุบโลหะและวิเคราะห์โลหะได้ในเครื่องเดียวเครื่อง XRF2000 มีระบบการทำงานวัดที่เร็ว แม่นยำ แบบไม่ทำลาย ทั้งการวัดแบบเลเยอร์เดียวหรือหลายเลเยอร์และวิเคราะห์องค์ประกอบของโลหะผสม วิเคราะห์เนื้อโลหะและระบุชนิดของโลหะผสมได้อย่างรวดเร็ว

Micro Pioneer XRF-2000 Micro Pioneer XRF-2000

 

 FISCHERSCOPE X-RAY ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับการตรวจวัดความหนาของชั้นเคลือบและการวิเคราะห์วัสดุในระหว่างกระบวนการชุบแถบโลหะด้วยไฟฟ้า เนื่องจากกลไกการเลื่อนหัวตรวจวัดที่รวดเร็ว จึงสามารถอ่านค่าได้ที่ตำแหน่งต่างๆ บนผลิตภัณฑ์ที่ต้องการวัด ลักษณะเป็นโมดูลของอุปกรณ์ช่วยให้สามารถทำการเลือกแหล่งเอ็กซ์เรย์ที่เหมาะสมที่สุดโดยมีเป้าหมาย และชุดตรวจจับที่เหมาะสมที่สุดเพื่อตอบสนองความต้องการของคุณโดยเฉพาะ

MICROSCOPE CAMERA FISCHERSCOPE X-RAY
MICROSCOPE CAMERA SALT SPRAY TESTER