×
Home About Services Quality Contact

     ชุบดีบุก ( Sn )
 

  เป็นการชุบแบบใช้ไฟฟ้า ซึ้งการชุบดีบุกของเรามีการชุบ 2 แบบ คือ แบบเงา และแบบด้าน ซึ้งการชุบแต่ละแบบจะมีความแตกต่างกันที่เคมี และกระบวนการชุบ การชุบดีบุกเพื่องานด้านไฟฟ้า เช่น ตู้ไฟ สวิทซ์ไฟ ฯลฯ ช่วยป้องกันการกัดกร่อนของโลหะ และการนำไฟฟ้า

 

ผลิตภัณฑ์ ของงานชุบดีบุก ( Sn )

อุปกรณ์ การชุบดีบุก ( Sn )

ไลน์การ ชุบดีบุก ( Sn )