×
Home About Services Quality Contact

    บริการขนส่งจัดส่งรวดเร็ว ทันใจ ปลอดภัยได้มาตรฐาน  

บริการขนส่งสินค้าที่ได้มาตรฐาน โดยบริษัท ไทยเมกิ จำกัด ซึ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ด้วยบริการขนส่งสินค้าหลายประเภทและรถบรรทุกขนส่งหลายขนาด มาตรฐานสากล มีพนักงานปฏิบัติการขนส่งสินค้าทุกภูมิภาคในประเทศไทย ทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัด

 

    มาตรฐานการขนส่งสินค้าไปยังลูกค้า  

    ในด้านความปลอดภัย นอกจากการบำรุงรักษา และตรวจสอบสภาพของ ยานพานะที่ใช้ในการขนส่งให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานสม่ำเสมอ การพัฒนาพนักงานขับรถถือเป็นหัวใจที่สำคัญที่สุดใน การขนส่งสินค้าไปยังลูกค้า นอกจากนั้นยังมีและเสริมสร้างการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า