×
Home About Services Quality Contact

     ชุบซิ้งค์ ( Zn )
 

  เป็นการชุบโลหะด้วยไฟฟ้า การชุบซิ้งค์ส่วนใหญ่เป็นการชุบเพื่อความสวยงาม และป้องกันการเกิดสนิม การกัดกร่อนของชิ้นงาน ซึ่งของเราจะเป็นการชุบแบบ Zn ( Cr ³+ ) เป็นสูตร Alkaline โดยปราศจากไซยาไนด์ซึ่งเป็นมลพิษ

 

ผลิตภัณฑ์ ของงานชุบซิ้งค์ ( Zn )

ผลิตภัณฑ์ ของงานชุบซิ้งค์ ( Zn )

ไลน์การ ชุบซิ้งค์ ( Zn )